Чому ми маємо право розміщувати інформацію про підприємства

Відповідно до статті 1 Закону України «Про інформацію» від 02.10.1992р. під інформацією визначаються будь-які відомості та/або дані, які можуть бути збережені на матеріальних носіях або відображені в електронному вигляді.

Право вільно збирати, зберігати, використовувати і поширювати інформацію усно, письмово або в інший спосіб – на свій вибір – гарантоване частиною 2 статті 34 Конституції України.

Здійснення цього права може бути обмежене законом в інтересах національної безпеки, територіальної цілісності або громадського порядку з метою запобігання заворушенням чи злочинам, для охорони здоров'я населення, для захисту репутації або прав інших людей, для запобігання розголошенню інформації, одержаної конфіденційно, або для підтримання авторитету і неупередженості правосуддя (частина 2 статті 34 Конституції України).

Статтею 5 Закону України «Про інформацію» додатково внормовано, що кожна особа має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Реалізація права на інформацію не повинна порушувати громадські, політичні, економічні, соціальні, духовні, екологічні та інші права, свободи і законні інтереси інших громадян, права та інтереси юридичних осіб.

Згідно з приписами статті 7 Закону України «Про інформацію» право на інформацію охороняється законом. Ніхто не може обмежувати права особи у виборі форм і джерел одержання інформації, за винятком випадків, передбачених законом.

Частина 1 статті 12 Закону України «Про інформацію» вказує, що інформація довідково-енциклопедичного характеру – це систематизовані, документовані, публічно оголошені або іншим чином поширені відомості про суспільне, державне життя та навколишнє природне середовище.

Основними джерелами інформації довідково-енциклопедичного характеру є: енциклопедії, словники, довідники, рекламні повідомлення та оголошення, путівники, картографічні матеріали, електронні бази та банки даних, архіви різноманітних довідкових
інформаційних служб, мереж та систем, а також довідки, що видаються уповноваженими на те органами державної влади та органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян, організаціями, їх працівниками та автоматизованими інформаційно-телекомунікаційними системами (частина 2 статті 12 Закону України «Про інформацію»).

Будь-яка інформація є відкритою, крім тієї, що віднесена законом до інформації з обмеженим доступом (ч.2 ст. 20 Закону України «Про інформацію»).

Інтернет-сайт «Мій довідник» містить інформацію довідкового характеру, правовий статус якої передбачений ст. 12 Закону України «Про інформацію».

Довідкова інформація, яка міститься на нашому сайті є відкритою інформацією, отриманою з публічних джерел, та не має статусу інформації з обмеженим доступом, в т.ч. конфіденційної інформації, доступ до якої може бути обмежений фізичною або юридичною особою у відповідності до ст.. 21 Закону України «Про інформацію».

Значну кількість інформації ми черпаємо з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, відомості з якого є відкритими і загальнодоступними (крім реєстраційних номерів облікових карток платників податків та паспортних даних) й це передбачено ч.1 ст. 11 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003р. (в новій редакції від 26.11.2015р.).

При цьому слід врахувати, що Єдиний державний реєстр містить 47 пунктів відомостей про юридичну особу та 23 пункти відомостей про фізичну особу-підприємця, серед яких зокрема відомості про:

- найменування юридичної особи, у тому числі скорочене (за наявності);

- ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств і організацій України (далі - ідентифікаційний код);

- організаційно-правова форма юридичної особи;

- перелік засновників (учасників) юридичної особи;

- місцезнаходження юридичної особи;

- види діяльності юридичної особи;

- відомості про керівника юридичної особи;

- інформація для здійснення зв’язку з юридичною особою: телефон, адреса електронної пошти;

- прізвище, ім’я, по батькові фізичної особи-підприємця;

- місцезнаходження фізичної особи-підприємця;

- види діяльності фізичної особи-підприємця;

- інформація для здійснення зв’язку з фізичною особою - підприємцем: телефон та адреса електронної пошти.

Коментарі

Коментарів немає
Ви можете бути першим:

Для того, щоб залишити відгук, будь ласка, авторизуйтесь через соціальні мережі