Leo-Trans

Leo-Trans - фото
Відгуків 3
Львів
вулиця Тролейбусна, 7

Інформація


Орендаавтобусадляекскурсій, подорожей, трансферів, урочистихподій, тощо.

Нашакомпаніяпропонуєміжнародніпасажирськіперевезення,атакожперевезенняпоУкраїні. ВеликийдосвідроботинашихводіївдозволитьВамбезпечно, комфортнотавчаснодобратисьунеобхіднийдляВаспунктпризначення. Унашомуавтопаркузнаходятьсянайкращікомфортабельніавтоєврокласу, середякихможназнайтинеобхіднийсамедляВасваріант: читозакількістюпасажирськихмісць, читозавартістюперевезень.

Пасажирськіперевезення, якінадаєнашафірма, - цегарантованоякісніпослугизапомірнуціну. Перевезеннязкомпанією «Leo-Trans»- цеможливістьбезпечно, швидкоізналежнимрівнемкомфортудоїхативіншукраїну. ПричомувнашихавтобусахабомікроавтобусахВибудетевідчуватисебетаксамо, якусвоємутранспорті, ібудетевпевнені, щообраниймаршрутзалежитьлишевідВас. Унасповнийпакетдокументівдляздійсненняперевезеньатакожможливаоплатаготівкоюабопоперерахунку.

Відгуки