Seventh Heaven

Seventh Heaven - фото
Львів
вулиця Володимира Великого, 18
Львів
вулиця Трильовського, 16

Інформація

Навчальнийцентр"Seventh heaven" пропонує:

·        Вивченняанглійськоїмовидлядорослих

·        Вивченняанглійськоїмовидлядітей

Внашомуцентріпрацюютьдипломованівикладачіздосвідомроботизакордоном.

Принципнашої роботи: "ЗАДОВОЛЬНИТИПОТРЕБИНАШИХКЛІЄНТІВ" івінвключає:

100 % індивідуальнийпідхід

Мивважаємо, що  мова - цете, щоданенамвідБогапринародженні, аякасамемова - цевжезалежитьвідумов, обставинтаоточення, вякомумиживемо. Ітомунемаєлюдей, якінеможутьчинемоглибвивчитимову.  Дляцьогопотрібенправильний  підхіддокожногоокремогоклієнта  чигрупи. Самецезавданняставитьпередсобою  колектив  центру Seventh heaven, щой  підкреслюєнашуособливість.

100% гнучкість

Миненав’язуємоВамграфікнавчання, апропонуємоВамособистопідбиратизручнийдлявасчастадень, івженаосновібажаньклієнтівформуємографікнавчальнихгруп.

100% подоланнямовногобар’єру

Навчанняв  Seventh heaven  направлененарозвитоккомунікативнихздібностейлюдей, щодаєможливістьвільноспілкуватисяміжсобою, переписуватисьанглійськоюмовою.

100% гарантіярезультату

ГарантієюстанеВашевпевненістьвсобіприспілкуваннівангломовномусередовищі  тарезультативназдачатеступопроходженнюкожногозкурсів. ПрипоганійздачітестуВи  отримуєтеможливістьвідвідати 3-4 додатковихзаняттядляотриманнязапланованогорезультатузнаньтаповторноготестування.

Життя-якамериканськігірки, ніколинезнаєшщотебечекаєзаповоротом Читати більше

Відгуки