ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція у місті Тернопіль

ІІ Міжнародна науково-практична інтернет-конференція - фото
Дата події: 8 листопада 2018
Початок: 09:00 год.
Для того, щоб підписатися на події, будь ласка, авторизуйтесь через соціальні мережі
ЗАПРОШУЄМО ВАС до участі у ІІ Міжнародній науково-практичній Інтернет-конференції «Сучасні інформаційні технології та інноваційні методики навчання: досвід, тенденції, перспективи», яка відбудеться 8–9 листопада 2018 р. на базі кафедри інформатики та методики її навчання Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка.

НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ
 • Особливості світових та вітчизняних освітніх стратегій підготовки ІТ-фахівців.
 • STEM-освіта: шляхи впровадження, актуальні питання та перспективи.
 • Проблеми і перспективи дистанційного навчання у ЗВО.
 • Електронне навчання: технології, методики, ризики.
 • Інноваційні технології цифрової освіти у вищій та середній школі України та країн Євросоюзу.


Для участі в конференції необхідно до 5.11.2018 року заповнити реєстраційну форму
 • тези доповідей 3–5 сторінок (згідно з вимогами, що додаються);
 • копію квитанції про оплату організаційного внеску.


Матеріали конференції будуть опубліковані у електронному збірнику матеріалів конференції.

Оргкомітет приймає тези 3–5 сторінок формату А4, редактор Microsoft Word, шрифт — Times NewRoman, міжрядковий інтервал — 1.5, усі поля сторінки — 20 мм.
 • Текст публікації повинен бути відредагований:
 • перший рядок — НАЗВА ТЕЗ (вирівнювання по центру, прописні літери, напівжирне накреслення, кегль 14);
 • через рядок — прізвище, ім’я, по батькові автора, (вирівнювання по центру, кегль 14);
 • наступний рядок — науковий ступінь, посада, вчене звання, місце роботи автора (без скорочень); якщо авторів кілька, відомості про кожного подаються окремими рядками; e-mail (вирівнювання по центру, кегль 12);
 • через рядок — основний текст (вирівнювання по ширині, кегль 14, без перенесень, абзацний відступ — 1 см);
 • через один рядок після основного тексту Список використаних джерел, оформлений згідно бібліографічних вимог (вирівнювання по ширині, кегль 14);
 • сторінки не нумеруються;
 • формули вирівнюються по центру, з можливістю подальшого їх редагування;
 • рисунки подаються у форматах *.jpeg, *.jpg *.bmp, *.tif, *.gif; підписи рисунків — курсивним накресленням; якщо рисунок виконано засобами MS Word, його слід згрупувати;
 • усі ілюстрації, схеми, фігури та таблиці мають бути розташовані відповідно до тексту, а не наприкінці статті;
 • посилання на літературне джерело подається в тексті у квадратних дужках відповідно до номера в списку літератури.


Електронну версію тез та копію квитанції про оплату оргвнеску необхідно надіслати на електронну адресу conf@fizmat.tnpu.edu.ua з поміткою «Конференція». Назва файлу ─ прізвище автора. Наприклад Андрійчук_Тези, Андрійчук_Квитанція.

Організаційний внесок за участь у конференції — 120 грн.  Організаційний внесок потрібно перерахувати на картку ПриватБанк 4731212700943276 (одержувач — Вельгач Андрій Володимирович, призначення платежу — оргвнесок за участь у конференції).
Перегляди 9

Відгуків немає.
Ви можете бути першим:

Додати відгук