Студентська наукова конференція "Феномен Європи: проблеми державотворення" у місті Львів

Студентська наукова конференція "Феномен Європи: проблеми державотворення" - фото
Дата події: 15 листопада 2018
Для того, щоб підписатися на події, будь ласка, авторизуйтесь через соціальні мережі
Тривалість 15 - 17 листопад

Напрямки роботи конференції:
- Археологія
- Етнологія
- Джерелознавство та спеціальні історичні дисципліни
- Історія від Античності до Середньовіччя
- Нова і Новітня історія Європи
- Нова та Новітня історія Америки, Азії та Африки (контакти зі Старим Світом)
- Військова історія
- Гендерна історія
- Історія культури
- Історія релігії та церкви
- Історія науки та освіти
- Персоналії
- Міждисциплінарні студії: на стику історії
- Альтернативна історія: витоки та розвиток
- Історія Галичини

Мови конференції: українська, російська, польська, англійська.
Публікація матеріалів конференції у вигляді тез буде здійснена до початку події. Автори зможуть отримати свій примірник на початку конференції.
Організаційний внесок: 250 грн (покриття витрат на публікацію матеріалів, забезпечення обідів, кава-брейку та організаційних потреб).
Прийом матеріалів та реєстрація відбуваються до 1 вересня 2018 р. включно.

Вимоги до тексту:
- Приймаються публікації українською, російською, польською та англійською мовами;
- Матеріали надсилаються авторами разом з реєстраційною формою шляхом заповнення Google Form;
- Тези мають містити наступні елементи: заголовок, ПІБ (повністю), заклад, де навчається або працює автор, ПІБ, науковий ступінь та посада наукового керівника;
- Текстовий формат – Times New Roman;
- Розмір шрифту (кегль) – 14, міжрядковий інтервал – 1, 5, вирівнювання – по ширині;
- Кількість символів – до 6000 (з пробілами); заголовок, ПІБ автора та наукового керівника, назва наукової установи не враховуються;
- Формат лапок – « »;
- Формат тире –;
- Рекомендується для запобігання розривів між ініціалами й прізвищем, а також в інших подібних випадках використовувати нерозривний пробіл Ctrl+Shift+Пробіл;
- Список джерел та літератури подається згідно діючих вимог ДАК;
- Посилання в текстівказуються в квадратних дужках: номер джерела та сторінка(и) (напр.: [1, с. 12–15]. Не допускаються підрядкові посилання;
- Допускаються лише загальноприйняті скорочення;
- До статті повинні додаватись анотації українською та англійською мовами (до 500 символів з пробілами) та ключові слова (3 – 5 слів);
- Кількість ілюстрацій – до 3-х шт.

В тезах необхідно чітко сформулювати наукову проблему, обґрунтувати її новизну та актуальність, коротко схарактеризувати історіографію, джерела і методи дослідження, описати хід та результати дослідження, сформулювати висновки.
!!!Надсилаючи заявку автор статті бере на себе відповідальність за актуальність поданої інформації, її грамотне оформлення та правильне оформлення цитованих та згадуваних в роботі праць. Всі публікації будуть проходити тест на плагіат. У випадку якщо його відсоток буде перевищувати 85 %, заявка буде анульована. Організаційний внесок в такому випадку повертається в повному обсязі.

Відгуки

Додати відгук
Для того, щоб залишити відгук, будь ласка, авторизуйтесь через соціальні мережі

Відгуків немає.
Ви можете бути першим:

Додати відгук